Articles Barang Asas yang penting semasa PKP

Barang Asas yang penting semasa PKP

Published:

Twitter

Pasukan PROTON telah mengumumkan sumbangan untuk Kerajaan Malaysia. Inisiatif ini diketuai oleh syarikat utama iaitu PROTON, di ikuti oleh Geely dan DRB HICOM. Sebahagian besar daripada derma itu adalah daripada Geely, yang terdiri daripada topeng muka, pakaian perubatan perlindungan, gogal perubatan dan PL 700 ADV ventilators. Kos bekalan perubatan dianggarkan bernilai kira-kira RM 5,500,000.

 

Barang-barang di atas akan diagihkan kepada 55 hospital yang terletak di seluruh negara yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Kesihatan.

 

Derma ini merupakan sebahagian daripada inisiatif yang lebih besar oleh Geely yang memegang bekalan peralatan perubatan melalui Yayasan Li Shufu memrupakan kawasan yang terjejas di China dan negara yang mempunyai dalam operasi antarabangsa, membantu pembekal dan komuniti penjagaan kesihatan tempatan untuk menentang Covid 19 pandemik. Pada Januari 2020, telah mengetepikan RMB 200,000,000 (USD 28,000,000) untuk menyokong perjuangan menentang pandemik.

 

Beberapa minggu yang lalu, PROTON dipinjamkan 50 unit X70 kepada Kementerian untuk tujuan yang relevan. Pada masa yang sama, PROTON mengeluarkan beberapa 60,000 unit perisai muka untuk pekerja ' frontliner '. Anak syarikat lain seperti DRB HICOM menderma wang tunai, peralatan perubatan, makanan dan pesawat untuk pihak perubatan.


Suggested Articles

Published:

Twitter

Published:

Twitter

Published:

Twitter

Published:

Twitter

Articles Barang Asas yang penting semasa PKP

Barang Asas yang penting semasa PKP

Published:

Twitter

Pasukan PROTON telah mengumumkan sumbangan untuk Kerajaan Malaysia. Inisiatif ini diketuai oleh syarikat utama iaitu PROTON, di ikuti oleh Geely dan DRB HICOM. Sebahagian besar daripada derma itu adalah daripada Geely, yang terdiri daripada topeng muka, pakaian perubatan perlindungan, gogal perubatan dan PL 700 ADV ventilators. Kos bekalan perubatan dianggarkan bernilai kira-kira RM 5,500,000.

 

Barang-barang di atas akan diagihkan kepada 55 hospital yang terletak di seluruh negara yang telah dikenal pasti oleh Kementerian Kesihatan.

 

Derma ini merupakan sebahagian daripada inisiatif yang lebih besar oleh Geely yang memegang bekalan peralatan perubatan melalui Yayasan Li Shufu memrupakan kawasan yang terjejas di China dan negara yang mempunyai dalam operasi antarabangsa, membantu pembekal dan komuniti penjagaan kesihatan tempatan untuk menentang Covid 19 pandemik. Pada Januari 2020, telah mengetepikan RMB 200,000,000 (USD 28,000,000) untuk menyokong perjuangan menentang pandemik.

 

Beberapa minggu yang lalu, PROTON dipinjamkan 50 unit X70 kepada Kementerian untuk tujuan yang relevan. Pada masa yang sama, PROTON mengeluarkan beberapa 60,000 unit perisai muka untuk pekerja ' frontliner '. Anak syarikat lain seperti DRB HICOM menderma wang tunai, peralatan perubatan, makanan dan pesawat untuk pihak perubatan.

Suggested Articles

Published:


Twitter

Published:


Twitter

Published:


Twitter

Published:


Twitter